dokumenty zus

Tłumaczenie zaświadczenia z ZUS na angielski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych daje płatnikowi możliwość pobrania różnorakich zaświadczeń w języku polskim, z obszaru ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Co jednak w sytuacji, gdy potrzebna jest anglojęzyczna wersja zaświadczenia z ZUS, np. w celu udowodnienia zagranicznemu kontrahentowi statusu osoby ubezpieczonej? Polecamy uzyskanie pisma z ZUSu standardową drogą (czyli online), a następnie tłumaczenie dokumentów z polskiego na angielski, najlepiej w wersji poświadczonej. Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

Dla kogo jakie zusowskie dokumenty?

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) wystawia zaświadczenia, które potwierdzają określone informacje związane z ubezpieczeniami społecznymi i świadczeniami zdrowotnymi. Pełnią one ważną rolę w procesie zabezpieczenia społecznego i dostarczają informacje o historii zawodowej oraz prawach i obowiązkach osób ubezpieczonych czy też płatników. Zaświadczenie z ZUS o ubezpieczeniu to nie jeden, a kilka typów dokumentów. Z reguły najbardziej potrzebne, a tym samym najczęściej tłumaczone są te 3 rodzaje:

  • Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, czyli potwierdzenie, że osoba jest objęta systemem ubezpieczeń społecznych.
  • Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek, informujące, że płatnik (osoba fizyczna lub firma) nie posiada zaległości w opłacaniu składek.
  • Zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym określa, do którego systemu zabezpieczenia społecznego należy dana osoba. Jeśli istnieją przepisy regulujące opłacanie składek w innym państwie, taką informację również poda zaświadczenie A1. Anglia, Szkocja, Irlandia czy USA, wszędzie tam, gdzie osoba ubezpieczona pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, konieczne jest doprecyzowanie, jakie przepisy dotyczą jej ubezpieczeń.

W jakim celu tłumaczy się dokumenty zusowskie?

Posiadasz już polską wersję dokumentów z ZUS? Tłumaczenie na angielski to kolejny krok w stronę ułatwienia procesów międzynarodowych, takich jak praca lub rozliczenia podatkowe. Osoby, które podejmują pracę lub prowadzą działalność gospodarczą za granicą, często muszą dostarczyć zaświadczenia z ZUS w języku angielskim. Pozwala to zagranicznym pracodawcom zrozumieć historię zawodową oraz status ubezpieczeń społecznych pracownika. Tłumaczenie tych dokumentów ułatwia proces rekrutacji i legalizacji zatrudnienia za granicą. Wystawione przez ZUS zaświadczenie o ubezpieczeniu często jest niezbędne do rozliczeń podatkowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Tłumaczone dokumenty umożliwiają natomiast prawidłowe określenie zobowiązań podatkowych oraz uprawnień emerytalnych i rentowych już w międzynarodowym kontekście.

tłumaczenie dokumentów zus

Dlaczego polecamy tłumaczenie przysięgłe?

Kiedy potrzebny nam będzie dokument ubezpieczenia zusowskiego w wersji anglojęzycznej, tłumaczenie uwierzytelnione jest najlepszym wyborem z kilku powodów. Otrzymując od tłumacza przysięgłego tekst w języku obcym, dostajemy jednocześnie informację, że treść jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. A właśnie tego typu dokumenty uznawane są przez instytucje i organy państwowe, między innymi te z obszaru ubezpieczeń społecznych, na których nam zależy. Dokumenty ubezpieczeniowe, tłumaczone przez tłumaczy przysięgłych, są akceptowane bez dodatkowej weryfikacji przez instytucje państwowe, co przyspiesza procedury, w których bierzemy udział. Pamiętajmy też, że tłumacze przysięgli to wykwalifikowani specjaliści, gwarantujący precyzję i dokładność tłumaczenia. Posiadają oni również wiedzę o terminologii prawnej i specyfice dokumentu urzędowego, jakim jest np. zaświadczenie z ZUS o składkach, co zapewnia zrozumienie i odpowiednie oddanie treści pisma.

Jeśli zależy nam na tej wiedzy i precyzji, warto znaleźć tłumacza, który nie tylko biegle włada językiem angielskim, ale również jest wykształconym prawnikiem. Takie połączenie znajdziecie w Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego, Jacka Kasprzyka, do której serdecznie zapraszamy!

Film instruktażowy od ZUS na temat składania wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością składek

Źródło: zdjęcie w tekście – opracowanie własne, Canva; zdjęcie wyróżniające na okładce – Freepik.com