Tłumaczenia przysięgłe Wrocław - pytania i odpowiedzi

1. Jak mogę zlecić tłumaczenie przysięgłe?

– osobiście w jednym z oddziałów Kancelarii we Wrocławiu: na ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 lub na ul. Na Polance 12D;

– przesyłając dokumenty do tłumaczenia za pośrednictwem formularza kontaktowego;

– wysyłając wiadomość e-mail na adres kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl;

– dzwoniąc pod numer telefonu: 608 722 438 lub 577 019 637.

2. Czy muszę dostarczyć oryginał dokumentu do tłumaczenia przysięgłego?

W przypadku tłumaczenia przysięgłego formuła poświadczająca musi zawierać informację o tym, czy poświadczenia dokonano na podstawie oryginału dokumentu, czy też jego kopii. Zalecamy upewnienie się, czy instytucja lub urząd, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć tłumaczenie, wymaga poświadczenia tłumaczenia przysięgłego za zgodność z oryginałem. W takim przypadku oryginał należy okazać do wglądu najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia. W przeciwnym razie tłumaczenie będzie poświadczone za zgodność z kopią.

3. Czy kancelaria wydaje tłumaczenia przysięgłe w wersji elektronicznej?

Na prośbę klienta przesyłamy również skan wersji papierowej tłumaczenia przysięgłego na podany adres e-mail.

4. Czy tłumaczenia wykonywane przez kancelarię są akceptowane przez urzędy, instytucje państwowe, sądy czy banki?

Tak, wykonujemy tłumaczenia poświadczone (przysięgłe), które są opatrzone odciskiem pieczęci i własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego oraz formułą poświadczającą. Tłumaczenia przysięgłe są akceptowane przez urzędy państwowe i instytucje prywatne w Polsce i za granicą.

5. Czy podana wycena tłumaczenia może ulec zmianie?

Nie, co do zasady koszt usługi tłumaczeniowej określony w wycenie nie ulega zmianie, o ile w trakcie tłumaczenia klient nie wprowadzi modyfikacji w zakresie ilości lub treści dokumentów przekazanych do tłumaczenia.

6. W jaki sposób wyceniacie tłumaczenia?

Koszt tłumaczenia, zarówno zwykłego, jak i przysięgłego zależy przede wszystkim od ilości tekstu i terminu realizacji. Ale może on ulec zmianie ze względu na dodatkowe czynniki, takie jak występowanie terminologii specjalistycznej czy trudności w odczytaniu dokumentu źródłowego (np. zapisanego pismem odręcznym). Szczegółowe zasady wyceniania podano w zakładce „Cennik”.

7. Czy dostanę fakturę za moje tłumaczenie?

Tak. Każdy klient otrzymuje potwierdzenie zapłaty w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli zgłosi taką potrzebę najpóźniej w chwili regulowania należności za tłumaczenie.

8. Jak długo będzie trwało tłumaczenie moich dokumentów?

Czas realizacji tłumaczenia uzgadniamy z klientem na etapie wyceny, a następnie wymaga on potwierdzenia wraz z konkretnym zleceniem. W zależności od potrzeb klienta, wykonujemy tłumaczenia w trybie standardowym lub pilnym. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Cennik”.

9. Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie zwykłe zawiera wyłącznie tekst przekładu na język docelowy. Tłumaczenie przysięgłe oprócz samego tekstu tłumaczenia jest opatrzone odciskiem pieczęci, formułą poświadczającą i własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego.iami, poświadczniwudtu, terminu realizacji i e w Polsce i za granicą. aga poświadczenia tłum

10. Ile będzie kosztowało tłumaczenie moich dokumentów?

Koszt tłumaczenia związany jest z jego rodzajem (zwykłe lub przysięgłe), terminem realizacji (tryb standardowy lub pilny) i rodzajem tekstu (tłumaczenia zwykłe lub specjalistyczne). Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wyceny tłumaczenia w celu ustalenia kosztu usługi zgodnie z wymogami i potrzebami klienta.

11. Ile kosztuje wycena tłumaczenia?

Wycena tłumaczenia, zarówno pisemnego, jak i ustnego jest zawsze BEZPŁATNA i, co do zasady, otrzymacie ją Państwo w ciągu 60 minut od otrzymania przez Kancelarię dokumentów do wyceny. W przypadku większej ilości dokumentów możemy potrzebować nieco więcej czasu na określenie kosztów i terminu realizacji zlecenia. W takim przypadku informujemy klienta, w jakim czasie może spodziewać się od nas wiadomości o szczegółowych warunkach tłumaczenia dokumentów.

12. Ile kosztuje wysyłka tłumaczenia?

Tłumaczenia zwykłe standardowo odsyłamy bezpłatnie pocztą elektroniczną. Klienci, którzy z różnych powodów nie mogą odebrać swojego tłumaczenia przysięgłego osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, mogą skorzystać z opcji wysyłki pocztą lub kurierem. Koszt takiej dodatkowej usługi zależy od opcji wybranej przez klienta (np. list polecony, priorytetowy itp.) i jest ustalany indywidualnie.

13. Jakie dodatkowe informacje należy podać wraz ze zleceniem tłumaczenia?

Wszelkie dodatkowe informacje związane z tłumaczeniem dokumentów przekazywanych nam przez klienta są zawsze pomocne. Do takich informacji należy np. kraj, w którym zamierzacie Państwo wykorzystać tłumaczenie (np. USA, Wielka Brytania czy Australia), przeznaczenie tekstu (na użytek wewnętrzny firmy, do publikacji na stronie internetowej, do złożenia w postępowaniu sądowym), czy konieczność zachowania określonej terminologii. Wszelkie wskazówki merytoryczne i materiały referencyjne zawsze uławiają nam pracę.

14. Jak mogę zapłacić za tłumaczenie?

Przyjmujemy płatności gotówką lub przelewem na konto. Na chwilę obecną nie przyjmujemy płatności bezgotówkowych dokonywanych kartą debetową lub kredytową.

15. Czy wykonujecie branżowe tłumaczenia specjalistyczne?

Tak, kancelaria wykonuje również tłumaczenia specjalistyczne (także w wersji poświadczonej, tzw. przysięgłe) z zakresu różnych dziedzin specjalizacji, w tym tłumaczenia techniczne, medyczne, prawnicze, finansowe, marketingowe, czy tłumaczenia publikacji naukowych.

16. Czy wykonujecie tłumaczenia ze skanów?

Tak. Najszybszym sposobem na uzyskanie wyceny, a następnie tłumaczenia jest przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, które mają być poświadczone za zgodność z oryginałem, konieczne jest jednak dostarczenie oryginałów dokumentów do wglądu najpóźniej w dniu wydania tłumaczenia.

17. Ile kosztuje tłumaczenie ekspresowe?

Tłumaczenia ekspresowe (tryb pilny) z natury wiążą się z wyższym kosztem ze względu na bardzo krótki termin realizacji (często są one gotowe do odbioru tego samego dnia). Szczegółowe informacje dotyczące trybu pilnego (ekspresowego) znajdziecie Państwo w zakładce „Cennik”.

18. Co oznacza termin ‘strona obliczeniowa’ tłumaczenia?

Strona obliczeniowa określana jest przez podanie liczby znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, jest to 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego), natomiast w przypadku tłumaczenia zwykłego (innego niż przysięgłe) – 1500 znaków ze spacjami.