Oferta tłumacza przysięgłego języka angielskiego we Wrocławiu

Tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne

Sukces we współpracy z zagranicznymi partnerami zależy nie tylko od treści korespondencji handlowej, umów i dokumentów finansowych, ale również od jakości ich tłumaczeń. Tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne to jedne z najtrudniejszych zakresów specjalizacji, wymagające nie tylko na precyzji terminologicznej wykluczającej rozbieżności interpretacyjne, ale również solidnej wiedzy merytorycznej i znajomości różnic występujących pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów. Kancelaria współpracuje z prawnikami i tłumaczami przysięgłymi z dużym doświadczeniem w zakresie tłumaczeń prawniczych i ekonomicznych. Niezmiennie wysoka jakość usług tłumaczeniowych świadczonych przez Kancelarię wynika z gruntownego wykształcenia językowego jej tłumaczy, dbałości o szczegóły, pełnej poufności i terminowej realizacji zleceń.

tlumaczenia-prawnicze

Z usług Kancelarii korzystają m.in. adwokaci, radcowie prawni, notariusze, firmy windykacyjne, instytucje państwowe, banki, firmy międzynarodowe, firmy konsultingowe, agencje nieruchomości oraz sądy.

Jakość naszych usług wynika również z kilkudziesięciu tysięcy stron przetłumaczonych dokumentów obejmujących następujące dziedziny:

— prawo handlowe,
— prawo cywilne,
— prawo pracy,
— prawo karne,
— prawo rodzinne,
— prawo budowlane,
— finanse i rachunkowość,
— bankowość,
— ubezpieczenia,
— prawo Unii Europejskiej.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:
umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacja przetargowa, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacja podatkowa, statuty spółek, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, dokumenty kredytowe, wewnętrzne regulaminy firmowe, dokumenty eksportowe, sprawozdania zarządów i rad nadzorczych, dokumenty ubezpieczeniowe, decyzje, wytyczne, rozporządzenia Unii Europejskiej itp.umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacja przetargowa, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacja podatkowa, statuty spółek, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, dokumenty kredytowe, wewnętrzne regulaminy firmowe, dokumenty eksportowe, sprawozdania zarządów i rad nadzorczych, dokumenty ubezpieczeniowe, decyzje, wytyczne, rozporządzenia Unii Europejskiej itp.

Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione):

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Tłumaczenie poświadczone (nazywane również uwierzytelnionym) stanowi papierowy dokument opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem, a jego sporządzenie podlega określonym wymogom formalnym. Tłumaczenie dotyczy nie tylko samej treści dokumentu, ale również elementów dodatkowych takich, jak m.in. pieczęcie, podpisy, adnotacje i inne elementy graficzne. Strona tłumaczenia przysięgłego jest określona ustawowo i wynosi 1125 znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia. Tłumaczenie poświadczone może dotyczyć dowolnego tekstu lub dokumentu, ale zwykle znajduje ono zastosowanie w przypadku tekstów, które wymagają potwierdzenia zgodności tłumaczenia z oryginałem i mają być przedłożone w odpowiednich instytucjach lub urzędach.

Zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych określa Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. oraz Kodeks Tłumacza Przysięgłego.

Przykładowe dokumenty:
dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, pozwy, wyroki, postanowienia sądów, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o dochodach, faktury, korespondencja handlowa, dokumenty HR, pełnomocnictwa, listy polecające itp.

Tłumaczenia techniczne:

W przypadku tłumaczeń technicznych języka angielskiego stylistyczna atrakcyjność tekstu jest ograniczona przez powtarzalność określonych fraz i wysokie nasycenie specjalistycznym słownictwem, a nierzadko również żargonem typowym dla danej branży. W przypadku tekstów technicznych estetyka schodzi na dalszy plan, a najważniejszą rolę ogrywa zrozumiałość przekazu, spójność terminologiczna i zgodność z formalnymi wymogami tekstu oryginalnego. Oprócz solidnej wiedzy językowej i specjalistycznego wykształcenia kierunkowego podstawą do wykonywania przez nas przekładu tekstów technicznych jest bogate doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki tłumaczeniowej (dziesiątki tysięcy przetłumaczonych stron) oraz wsparcie fachowców.

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące tłumaczonych tekstów są konsultowane ze specjalistami z wybranej branży. Ponadto, dzięki zastosowaniu oprogramowania wspomagającego tłumaczenie (CAT – computer-assisted translation) zapewniamy spójność terminologiczną i zgodność ze specjalistycznymi słownikami branżowymi. Dotychczasowe doświadczenie translatorskie zespołu Kancelarii obejmuje m.in. takie dziedziny, jak budownictwo, budowa maszyn, przemysł metalowy, automatyka, informatyka, elektronika, telekomunikacja, technika fotograficzna, motoryzacja, medycyna czy przemysł spożywczy.

Przykładowe dokumenty: instrukcje obsługi, karty produktów, dokumentacja techniczna, oprogramowanie, materiały marketingowe, instrukcje serwisowe, specyfikacje itp.

Tłumaczenia marketingowe i literackie:

Oprócz wymienionych powyżej tekstów specjalistycznych Kancelaria zajmuje się również przekładem tekstów marketingowych i reklamowych, publicystycznych, literackich i innych dokumentów przeznaczonych dla szerokiej rzeszy odbiorców. Tłumaczenia marketingowe i literackie dotyczą tekstów wymagających od tłumacza odpowiedniego wyczucia językowego, zapewniającego lekki, atrakcyjny dla odbiorcy styl. W tym przypadku, oprócz wierności i doskonałej stylistyki bardzo istotne jest kreatywne podejście do wykonywanego przekładu wyróżniające go spośród innych treści publikowanych przez konkurencję. Dzięki zamiłowaniu do literatury pięknej i gruntownemu wykształceniu językowemu zapewniamy tłumaczonym treściom wartość dodaną w postaci nienagannej stylistyki, rejestru językowego dostosowanego do przeznaczenia tekstu oraz odpowiedniej wyrazistości tłumaczonych treści.

 

Przykładowe dokumenty:
hasła reklamowe, ulotki, katalogi, broszury, informacje prasowe, strony internetowe, artykuły i publikacje, korespondencja prywatna, teksty literackie, publikacje naukowe, itp.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne można wykonywać na kilka sposobów, w zależności od potrzeb słuchaczy. Podstawowe rodzaje tłumaczeń ustnych to tłumaczenia konsekutywne, liaison, symultaniczne, szeptane oraz a vista.

  • Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie, podczas którego tłumacz notuje wypowiedź prelegenta, a po jej zakończeniu odtwarza ją w innym języku korzystając ze sporządzonych notatek. Chociaż w tłumaczeniu konsekutywnym istotny jest przekaz prelegenta, nie zaś jego forma, tłumacz wiernie odtwarza kluczowe informacje, takie jak nazwiska, liczby, nazwy własne czy miejsca. Ten rodzaj tłumaczenia stosuje się zwykle podczas spotkań nieformalnych takich, jak robocze obiady, rozmowy handlowe, wycieczki, ale czasami również podczas konferencji.

 

  • Tłumaczenie a vista to tłumaczenie tekstu pisanego, który tłumacz otrzymuje zwykle tuż przed rozpoczęciem tłumaczenia. Tłumacz dokonuje przekładu płynnie, zdanie po zdaniu, często bez możliwości zapoznania się z całym tekstem i sprawdzenia słownictwa, co może stanowić dodatkowe utrudnienie. Ten rodzaj tłumaczenia stosuje się zwykle podczas odczytywania dokumentów np. u notariusza, w sądzie lub w urzędzie.
  • Tłumaczenie liaison to tłumaczenie podczas, którego znajdujący się obok mówcy tłumacz zapamiętuje jego wypowiedzi, po czym dokonuje przekładu. Ze względu na czas wypowiedzi (zwykle dwa lub trzy zdania na raz) tłumacz nie sporządza notatek. Osoba, której wypowiedzi są tłumaczone musi robić odstępy umożliwiające tłumaczowi jej pełne i dokładne przetłumaczenie. Ze względu na duży stopień wierności tłumaczenia metoda ta jest stosowana na przykład w sądzie, podczas przesłuchań biegłych lub świadków, w sytuacjach uniemożliwiających robienie notatek lub podczas szkoleń praktycznych, gdy po wypowiedzi następuje prezentacja danej czynności (np. szkolenie z obsługi maszyny).
  • Tłumaczenie symultaniczne (czyli tłumaczenie równoczesne) polega na tym, że tłumacz słucha wypowiedzi mówcy i jednocześnie dokonuje jej przekładu. Ten typ tłumaczenia wykonywany jest najczęściej z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego (słuchawki, mikrofon) i dźwiękoszczelnej kabiny. Tłumacz widzi mówcę, ale nie ma z nim bezpośredniego kontaktu i w razie trudności nie może prosić o powtórzenie wypowiedzi. Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacze zwykle pracują w parach, zmieniając się co kilkanaście minut. Tłumaczenie symultaniczne jest jedną z najbardziej wymagających metod tłumaczenia ustnego i jest stosowane tam, gdzie przerywanie wypowiedzi prelegenta przemawiającego do dużej liczby osób jest niewskazane (np. podczas obrad czy konferencji).
  • Tłumaczenie szeptane („szeptanka”) jest odmianą tłumaczenia symultanicznego. Z tłumaczenia szeptanego korzysta niewielka liczba słuchaczy przebywających blisko siebie (najlepiej w kręgu) i słuchających wypowiedzi dokonywanej przez tłumacza szeptem, bez użycia specjalistycznego sprzętu. Tłumaczenie to stosuje się zwykle podczas spotkań dwustronnych lub w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób nie rozumie języka, jakim posługuje się większość uczestników spotkania.
Kancelaria świadczy usługi w zakresie tłumaczeń ustnych konsekutywnych, liaison oraz a vista. Wszelkie szczegóły zlecenia uzgadniane są bezpośrednio ze Zleceniodawcą. Przykładowe tłumaczenia ustne: spotkania biznesowe, konferencje, czynności notarialne, czynności w USC, śluby, negocjacje, rozprawy sądowe, uroczystości prywatne itp.

Formularz zamówienia: