paszport dla dziecka

Brexit: co teraz z polskimi i brytyjskimi paszportami polskich dzieci, urodzonych w Wielkiej Brytanii?

Od momentu, gdy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, wiele zmieniło się dla polskich rodzin mieszkających na Wyspach. Jedną z ważnych kwestii, które trzeba teraz rozważyć jest to, aby wyrobić polski paszport dla dziecka urodzonego w UK. Proces ten jest kilkuetapowy, ale istnieją dostępne źródła i wskazówki, które mogą pomóc krok po kroku. Szczegółowy przewodnik dotyczący tego procesu można znaleźć między innymi na stronie internetowej obywatel.co.uk.

Po co polski paszport dla dziecka?

Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię i zakończeniu okresu przejściowego, obywatele tego kraju nie mogą już korzystać z prawa swobodnego przepływu w ramach UE. Aktualnie więc, polski paszport jest potrzebny dziecku urodzonemu w Wielkiej Brytanii, jeśli rodzice chcą podróżować z nim za granicę. Zdarza się, że straż graniczna przymyka oko na brak polskich dokumentów, jeśli chodzi o dzieci obywateli polskich, które automatycznie również stają się obywatelami naszego kraju. Strażnik ma jednak prawo zażądać okazania dowodu osobistego lub paszportu. Mały Polak lub Polka być może wjedzie do Polski, ale bez możliwości wyjechania z kraju w przypadku braku okazania dokumentu. Warto więc wyrobić polski paszport dla dziecka urodzonego za granicą, jeśli są w planie przyjazdy do rodziny lub znajomych, a potem powrót do Wielkiej Brytanii.

Tłumaczenie brytyjskiego aktu urodzenia

Pierwszym krokiem w procesie uzyskania polskiego paszportu dla dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii jest tłumaczenie brytyjskiego aktu urodzenia na język polski. Dokument ten jest niezbędny, aby móc ubiegać się o nadanie dziecku numeru PESEL, a następnie złożyć wniosek o polski paszport dla dziecka.

paszport dla dziecka po angielsku

Źródło: opracowanie własne, Canva

Nadanie numeru PESEL

Po przedstawieniu przetłumaczonego aktu urodzenia, kolejnym krokiem jest ubieganie się o nadanie dziecku numeru PESEL. Numer ten jest niezbędny do uzyskania polskiego paszportu. Proces ten również jest opisany na stronie obywatel.co.uk, gdzie znajdziesz niezbędne informacje i formularze do wypełnienia.

Wyrobienie polskiego paszportu

Ostatnim etapem jest wyrobienie polskiego dokumentu dla dziecka. Ale jak wyrobić paszport w Anglii? Wystarczy, że po uzyskaniu numeru PESEL złożymy wniosek o paszport w najbliższym polskim konsulacie lub ambasadzie. Warto zaznaczyć, że polskie władze coraz bardziej zwracają uwagę na konieczność posiadania polskich dokumentów tożsamości przez dzieci urodzone za granicą. Nawet, jeśli mieszkający już dłuższy czas na obczyźnie rodzice mają dziecko urodzone za granicą, powrót do Polski prędzej czy później jest często dość realną perspektywą, warto więc zainteresować się wyrobieniem paszportu dla potomka.

Jak wyrobić polski paszport w UK?

Brytyjskie obywatelstwo i paszport

Dziecko urodzone w UK otrzymuje automatycznie obywatelstwo brytyjskie, jeśli rodzice w momencie jego narodzin posiadali status stałego rezydenta lub jeden z kilku analogicznych statusów. Obcokrajowcy często jednak nie ubiegają się o takie adnotacje, co skutkuje koniecznością złożenia wniosku w imieniu dziecka o nadanie mu obywatelstwa. Nierzadko należy w tym procesie okazać jeszcze dodatkowe dokumenty i udowodnić swoją sytuację zawodową i społeczną. Dlaczego rodzicom może zależeć na tym, aby ich dziecko miało brytyjskie obywatelstwo, a tym samym, aby miało możliwość wyrobienia sobie paszportu tego kraju? Najczęściej jest to myślenie przyszłościowe o powrocie do UK w celach edukacyjnych, a potem zawodowych. Warto przypomnieć, że choć aktualnie studenci z Unii Europejskiej mają dostęp do finansowania kształcenia w ramach tzw. „opłaty domowej”, to w przyszłości może to ulec zmianie na korzyść wyłącznie obywateli Wielkiej Brytanii.

Źródło okładki: Freepik