slide 1
Image Slide 2
Tłumaczenia przysięgłe
Image Slide 1
Tłumacz przysięgły Wrocław
Image Slide 3
Tłumacz języka angielskiego we Wrocławiu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Tłumacz przysięgły we Wrocławiu

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Jacek Kasprzyk oferuje usługi z zakresu specjalistycznych tłumaczeń z języka angielskiego tekstów prawniczych, ekonomicznych, marketingowych, technicznych, literackich. Nasza kancelaria z Wrocławia tłumaczy m.in. umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy, instrukcje obsługi, karty produktów, dokumentacje techniczne, katalogi, informacje prasowe, strony www. Tłumaczymy ustnie m.in. spotkania biznesowe, konferencje, czynności notarialne, śluby, negocjacje, rozprawy sądowe. Telefon do tłumacza: 608 722 438.

Zapraszamy do BEZPŁATNEJ wyceny tłumaczenia w ciągu 60 minut. Zapewniamy przejrzyste warunki przyjmowania zleceń. Gwarantujemy niskie ceny i brak ukrytych opłat.

Ponad 16 lat doświadczenia w tłumaczeniach w języku angielskim!

Kancelaria świadczy usługi przekładu anglojęzycznych tekstów specjalistycznych z zakresu prawa, finansów, bankowości, ubezpieczeń, dokumentów urzędowych oraz dokumentacji technicznej.

Tłumacz języka angielskiego Wrocław

Jacek Kasprzyk – magister prawa i filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/29/12, uprawnienia tłumacza technicznego potwierdzone wpisem do rejestru tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej, ponad 16-letnie doświadczenie w zawodzie tłumacza.

Wszystkie nasze tłumaczenia wykonywane są z zachowaniem najwyższej jakości. Dbałość o reputację i osobista odpowiedzialność za wierność, rzetelność i terminowość tłumaczenia stanowią rękojmię najwyższej jakości usług świadczonych przez moją Kancelarię.

Cennik tłumaczeń – cena tłumaczenia zależy od jego długości, stopnia trudności, czy jest to tłumaczenia zwykłe czy ekspresowe, zwykłe czy przysięgłe. Wycena tłumaczenia w ciągu 1h, można wysyłać za pomocą formularza.

Szybka wycena tłumaczenia, terminowość, profesjonalizm - tel. 608 722 438.

Opinie o moich usługach:

Kancelaria tłumacza przysięgłego języka angielskiego we Wrocławiu szybko i profesjonalnie wykonuje tłumaczenia dokumentów z zakresu następujących dziedzin specjalizacji:

Tłumaczenia dokumentów urzędowych:

Tłumaczenia dokumentów urzędowych: dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego (odpis zupełny/skrócony aktu urodzenia, odpis zupełny/skrócony aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu, zaświadczenie o stanie cywilnym, decyzja kierownika USC o zmianie nazwiska), zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy, zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z ZUS, świadectwo pracy, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo chrztu, świadectwo fitosanitarne, zaświadczenie koronera o zgonie, zaświadczenie o wysokości emerytury (Pension Service), paszport, dowód osobisty, zezwolenie na pobyt czasowy;

Tłumaczenia bankowe i finansowe:

umowa kredytowe, decyzja bankowa, postanowienie o ogłoszeniu upadłości (Insolvency Service), formularz zeznania podatkowego PIT (end of year certificate P60), wyciąg z konta, zaświadczenie o stanie konta (bank statement), faktura, polisa ubezpieczeniowa;

Tłumaczenia biznesowe:

wyciąg danych spółki z KRS (odpis aktualny/pełny), umowa spółki (certificate of incorporation / articles of association), sprawozdanie finansowe, regulaminy firmowe, dokumentacja BHP, zalecenia pokontrolne z Powiatowego Urzędu Pracy, dokumenty rejestrowe spółki wydane w UK (Companies House), świadectwo zgodności (declaration of conformity), świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy, korespondencja mailowa, umowa o pracę;

Tłumaczenia medyczne:

wypis ze szpitala, epikryza, diagnoza, wyniki badań krwi, opis badania USG/RTG, recepta, zaświadczenie lekarskie, formularz zwolnienia chorobowego L4, świadectwo szczepienia, książeczka zdrowia dziecka, świadectwo weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza/weterynarza, konsultacja lekarska;

Tłumaczenia aktów notarialnych:

umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, umowa deweloperska, pełnomocnictwo (power of attorney), protokół z posiedzenia zarządu spółki, protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy / udziałowców spółki, umowa sprzedaży udziałów w spółce, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, notarialne poświadczenie dziedziczenia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, umowa najmu, umowa rozdzielności majątkowej, notarialne poświadczenie podpisu;

Tłumaczenia dokumentów prawniczych i sądowych:

odpis księgi wieczystej, wyrok rozwodowy (decree nisi), postanowienie sądu o przyznaniu alimentów, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna dla dziecka, postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, postanowienie o zmianie zarzutów, Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Tytuł Egzekucyjny, zgoda sądu na zawarcie małżeństwa, poświadczenia Apostille, zaświadczenie o niekaralności;

Tłumaczenia świadectw i dyplomów:

świadectwo szkolne, świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum/liceum/technikum/szkoły zawodowej/szkoły policealnej), świadectwo dojrzałości (maturalne), dyplom licencjata/inżyniera/magistra, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu, certyfikat/świadectwo ukończenia szkolenia, świadectwo czeladnicze, karta przebiegu studiów, świadectwo SEP, uprawnienia operatora wózków widłowych UDT;

Tłumaczenia dokumentów samochodowych:

prawo jazdy, dokumenty samochodowe z UK i USA (certificate of title, DVLA), dowód rejestracyjny, zaświadczenie o złomowaniu pojazdu, zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia (no claims discount), polisa ubezpieczenia OC/AC;

Artykuły na temat tłumaczeń przysięgłych we Wrocławiu

Kontakt z tłumaczem przysięgłym:

ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 (4 piętro), Wrocław

telefon: 608 722 438

e-mail: kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl

ul. Na Polance 12D, Wrocław
telefon: 577 019 637

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00