Kancelaria świadczy usługi przekładu anglojęzycznych tekstów specjalistycznych z zakresu prawa, finansów, bankowości, ubezpieczeń, dokumentów urzędowych oraz dokumentacji technicznej.

Świadomość kluczowej roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach skuteczna i precyzyjna tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego Wrocławkomunikacja stanowi podstawę usług świadczonych przez Kancelarię. Dzięki fachowej wiedzy językowej i merytorycznej Kancelaria wspiera klientów instytucjonalnych i indywidualnych w kontaktach z ich kontrahentami. Zobowiązanie do zachowania najwyższej jakości wykonywanych przekładów, terminowości świadczonych usług oraz poufności otrzymywanych danych to nadrzędne wartości, na których opiera się funkcjonowanie Kancelarii. Jako osoba zaufania publicznego tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej otrzymanych dokumentów i wykonania przekładu z zachowaniem szczególnej staranności oraz terminowości. Wszystkie nasze tłumaczenia wykonywane są z zachowaniem najwyższej jakości. Dbałość o reputację i osobista odpowiedzialność za wierność, rzetelność i terminowość tłumaczenia stanowią rękojmię najwyższej jakości usług świadczonych przez moją Kancelarię.

Relacje z klientami budujemy w oparciu o wiarygodność i wzajemne zaufanie. Dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb klienta, terminowości oraz konkurencyjnym cenom Kancelaria świadczy usługi zapewniające satysfakcję i pozwalające na budowanie partnerskich relacji biznesowych.

Potwierdzenie moich kwalifikacji:

 • mgr prawa, Uniwersytet Wrocławski,
 • mgr filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski,
 • Podyplomowe Studium Przekładu, Uniwersytet Wrocławski,
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/29/12,
 • uprawnienia tłumacza technicznego potwierdzone wpisem do rejestru tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej nr 011506,
 • ponad 16-letnie doświadczenie w zawodzie tłumacza.

Zapraszam do korzystania z usług świadczonych przez moją Kancelarię!

Jacek Kasprzyk
Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego
Wrocław


Organy i instytucje korzystające z usług tłumaczeń Kancelarii to m. in.:

 

 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy
 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XIII Wydział Cywilny Rodzinny
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, II Wydział Karny
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, V Wydział Gospodarczy
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 • Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, III Wydział Karny
 • Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu
 • Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Zarząd we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Kancelaria Tłumacza przysięgłego we Wrocławiu oferuje:

 • tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne
 • tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione)
 • tłumaczenia techniczne
 • tłumaczenia marketingowe i literackie
 • tłumaczenia ustne, w tym symultaniczne, szeptane, konsekutywne