Tłumaczenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji – ważna procedura prawna w biznesie i umowach najmu

Tłumaczenie angielsko-polskie dokumentów oraz tłumaczenie polsko-angielskie jest częstym rozwiązaniem w przypadku umów, które dotyczą transakcji międzynarodowych lub umowach najmu między osobami o różnej narodowości. Jednym z dokumentów, które są podpisywane jako zabezpieczenie jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wyjaśniamy jak powinno wyglądać jej sporządzenie oraz w jakich sytuacjach wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – co warto wiedzieć

Jest to formalny dokument, w którym dłużnik wyraża zgodę na przeprowadzenie egzekucji wobec swojego majątku w celu zaspokojenia wierzyciela. Jest to zwykle krok podejmowany w sytuacji, gdy dłużnik nie ma możliwości uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzyciela dobrowolnie, a ten podjął kroki w celu odzyskania należności za pomocą egzekucji komorniczej.

Może być składane dobrowolnie przez dłużnika lub też być wymuszone przez sądowy nakaz egzekucyjny. W treści oświadczenia dłużnik zazwyczaj zgadza się na wszelkie działania, które mogą być podjęte wobec jego majątku w celu spłaty długu. Dokument ten może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej ponieważ dla jego ważności wymagana jest forma aktu notarialnego (dokument sporządzany jest przez notariusza).

Tłumaczenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

W Polsce oświadczenie o poddaniu się egzekucji może być także tłumaczone na język angielski na potrzeby transakcji międzynarodowych lub związane z najmem okazjonalnym mieszkania dla obcokrajowca. Zaleca się, aby tłumaczenie to dla zachowania swojej ważności posiadało poświadczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Umowy biznesowe wymagają solidnych zabezpieczeń. Jednym z dokumentów podnoszących pewność transakcji jest właśnie oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku umów kredytowych lub pożyczek dla firm, tłumaczenie tego dokumentu to nie tylko korzyść, ale często konieczność.

W sektorze nieruchomości często spotyka się umowy najmu okazjonalnego. W takich przypadkach, tłumaczenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest obowiązkowe, by zapewnić jasność i pewność prawną dla obu stron umowy najmu.

Procedury notarialne i rola tłumacza przysięgłego

Procedura notarialna zapewnia bezpieczeństwo i wiarygodność dla stron zaangażowanych w dane działanie. Notariusz, jako niezależny prawnik specjalista i osoba zaufania publicznego nadzoruje zawieranie umowy, potwierdzając autentyczność danych zawartych w dokumentach, a także identyfikuje strony uczestniczące w transakcji. W przypadku, gdy jedna ze stron nie posługuje się językiem urzędowym kraju, w którym przeprowadzana jest procedura, konieczne jest tłumaczenie przysięgłe. Zadaniem tłumacza jest zapewnienie wiernego tłumaczenia treści dokumentów oraz ustnych wyjaśnień, umożliwiając wszystkim stronom pełne ich zrozumienie niezależnie od języka, którym się posługują.

Tłumaczenie dokumentów prawnych na język angielski, który jest powszechnie uznawany za język międzynarodowy to często rozwiązanie wygodne dla wszystkich stron umowy.

Obcokrajowiec w Polsce – tłumaczenie dokumentów prawnych

Dla obcokrajowca, który wynajmuje mieszkanie w ramach najmu okazjonalnego w Polsce tłumaczenie dokumentów prawnych jest koniecznością. Dotyczy to umów najmu oraz wszelkich dokumentów związanych z taką transakcją. Jednym z obowiązkowych dokumentów, których tłumaczenie przysięgłe należy zapewnić jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Musi ono pozwalać na pełne zrozumienie treści dokumentów przez obcokrajowca, a także spełniać warunki legalności w polskim systemie prawno-administracyjnym.

Tłumaczenie z angielskiego na polski i z polskiego na angielski

W obszarze tłumaczeń dokumentów prawniczych w Polsce wykonuje się przekłady w obu kierunkach. Zarówno tłumaczenie z angielskiego na polski, jak i tłumaczenie polsko-angielskie w konkretnych sytuacjach może być niezbędne. Przykładowe zastosowania przekładu dokumentów:

  • zrozumienie dokumentów urzędowych przez obcokrajowca, takich jak np. sądowy nakaz zapłaty czy interpretacja prawnicza,
  • zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego za granicą (tłumaczenie aktu ślubu),
  • przedstawienie zagranicznemu pracodawcy kwalifikacji lub referencji zawodowych (np. tłumaczenie dyplomu),
  • w transakcjach biznesowych (np. tłumaczenie angielsko-polskie lub odwrotne dokumentów kadrowych, umów finansowych),
  • w umowach najmu lub kupna-sprzedaży,
  • kiedy sąd uzna, że dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe ma znaczenie przy oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?

Obecność tłumacza przysięgłego jest potrzebna kiedy składane jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a stroną jest obcokrajowiec. Jest to zabezpieczenie podczas podpisywania umowy najmu okazjonalnego. Tylko tłumaczenie przysięgłe takiego dokumentu ma moc prawną, a co za tym idzie, może być wykorzystane, aby rozpoczęła się egzekucja komornicza na dłużniku.

Zaufaj specjalistom – Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka jako ekspert w tłumaczeniach przysięgłych

Decydując się na tłumaczenia dokumentów prawnych, które powinny być tłumaczeniami przysięgłymi warto zrobić rozeznanie rynku i poszukać takich ekspertów, którzy posiadają doświadczenie, ale także kwalifikacje zarówno prawnicze, jak i związane z tłumaczeniami.  Kancelaria  Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka, specjalizująca się w tłumaczeniach przysięgłych z języka polskiego na język angielski oraz tłumaczeniach angielsko-polskich, spełnia wszystkie te warunki.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych zazwyczaj chodzi o umowy finansowe, wyroki, ustawy, orzeczenia i inne zawiłe dokumenty pisane specjalistycznym prawniczym językiem.  Często sprawy, które wymagają tłumaczenia są dla nas  wystarczającym źródłem stresu, dlatego wybierajmy sprawdzonego i doświadczonego tłumacza, aby oszczędzić sobie dodatkowych nerwów. Co równie ważne, będziemy mieć też pewność, że dokumenty są przetłumaczone rzetelnie oraz są ważne w świetle prawa.

Może Cię też zainteresować:

Umowa najmu mieszkania z cudzoziemcem

 

więcej tematów od Kancelarii:

Tłumaczenia faktur i paragonów

Pełnomocnik, pełnomocnictwo i apostille – tłumaczymy pojęcia i dokumenty

Źródło: Freepik