Tłumaczenie umowy o pracę – ważne aspekty i sytuacje wymagające tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenie umowy o pracę jest ważnym krokiem dla osób pracujących za granicą, ponieważ dokument jest wymagany w przypadku licznych formalności zarówno komercyjnych, jak i urzędowych. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie umowy o pracę? Czy tłumaczenie dokumentów związanych z zatrudnieniem musi być wykonane przez biuro tłumaczeń przysięgłych? Wyjaśniamy.

 

Kiedy może być potrzebne tłumaczenie umowy o pracę?

Najczęściej tłumaczenie umowy o pracę jest wymagane w następujących sytuacjach:

  • Chcesz wziąć kredyt: Banki mogą wymagać przedłożenia przetłumaczonej umowy o pracę jako części oceny zdolności kredytowej. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów jest także potrzebne przedsiębiorcom, którzy starają się o finansowanie np. działalności biznesowej i inwestycji.
  • Jesteś stroną lub świadkiem w sądzie: Tłumaczenie umowy o pracę może stanowić materiał dowodowy w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Takie tłumaczenie ma charakter oficjalny i musi być w pełni wiarygodne, wiernie oddające specyfikę języka prawniczego. Dlatego tłumaczenie takiego dokumentu warto zamówić w biurze tłumaczeń przysięgłych.
  • Chcesz udokumentować staż pracy: tłumaczenie przysięgłe dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym tłumaczenie umowy o pracę może być niezbędne dla udowodnienia uprawnień pracowniczych w urzędach podatkowych i procedurach emerytalnych, a także podczas zmiany pracodawcy.
  • Delegowanie pracowników do pracy w innym kraju: Pracownicy, którzy są delegowani, np. do wykonywania obowiązków u zagranicznego kontrahenta, mogą potrzebować tłumaczenia umowy o pracę w celach podatkowych lub kadrowych. Biuro tłumaczeń przysięgłych zapewnia tłumaczenie umowy o pracę na angielski, uznawany za język komunikacji międzynarodowej.

Tłumaczenie umowy o pracę dla cudzoziemców w Polsce

Osoby zza granicy, które podejmują pracę w Polsce, ale nie władają biegle językiem polskim, powinny otrzymać tłumaczenie umowy o pracę na język angielski lub inny, który rozumieją na poziomie wystarczającym, aby móc zapoznać się z jej warunkami i świadomie wyrazić zgodę na nawiązanie stosunku pracy.  Warto zadbać także o tłumaczenie dokumentów innych, niż umowa o pracę, jak wyrażenie zgód na przetwarzanie wizerunku, czy umowa o zakazie konkurencji.  Na późniejszym etapie dobrze jest też tłumaczyć aneksy do umów lub dokumenty związane z urlopami oraz benefitami pracowniczymi.

Czy tłumaczenie umowy o pracę musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego?

W większości przypadków, szczególnie gdy umowa o pracę będzie używana w oficjalnych procedurach, takich jak aplikacje o wizy, pozwolenia na pracę, ubieganie się o kredyt lub przedstawianie dokumentów sądowych, tłumaczenie umowy o pracę musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Usługę można zlecić w biurze tłumaczeń przysięgłych. Pracują tam osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia.

Na czym polega tłumaczenie przysięgłe dokumentów?

Tłumaczenie przysięgłe jest – w odróżnieniu od tłumaczeń zwykłych – wierne oryginałowi. Tłumacz przysięgły nie dokonuje interpretacji czy redakcji przedmiotu tłumaczenia, co może mieć miejsce w przypadku tzw. wolnych tłumaczeń. Ze względu na jego oficjalny charakter tłumaczenie przysięgłe dokumentów musi być rzetelnie i dosłownie przełożone z zachowaniem wszelkich detali oraz rejestru języka. Tłumacze przysięgli specjalizujący się w konkretnych niszach, np. w tłumaczeniach dokumentów prawnych, będą mieli dogłębną i profesjonalną wiedzę z zakresu prawniczego języka, jakim pisane są m. in. umowy i ustawy.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów jest ponadto opatrzone odciskiem pieczęci i poświadczeniem jego wierności przez tłumacza, co nadaje mu – w przeciwieństwie to tłumaczeń zwykłych – mocy prawnej.

Kancelaria Jacka Kasprzyka: tłumaczenie umowy o pracę i inne tłumaczenia prawnicze

Założyciel Kancelarii, tłumacz przysięgły Jacek Kasprzyk to filolog angielski i wykształcony prawnik, co pozwala mu od ponad 16 lat świadczyć wysokiej jakości usługi tłumaczeń dokumentów prawnych i ekonomicznych z języka angielskiego na język polski, a także z języka polskiego na angielski.

FAQs:

W jakim języku umowa o pracę dla obcokrajowca?

Umowa o pracę dla obcokrajowca powinna być sporządzona w języku polskim lub w języku obcym, który zatrudniony obcokrajowiec rozumie. W praktyce często umowy o pracę dla obcokrajowców są sporządzane w języku angielskim.

Czy umowa o pracę może być w języku obcym?

Tak. Polskie prawo dopuszcza taką możliwość.

Czy umowa o pracę musi być w języku polskim?

Prawo nie wymaga, aby umowa o pracę była w języku polskim, ale pracownik może zażyczyć sobie również takiej wersji. Wówczas pracodawca ma obowiązek mu taką wersję umowy dostarczyć.

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2024?

Zmiany dotyczą ułatwienia cudzoziemcom podjęcia zatrudnienia w Polsce dotyczą m.in. usprawnienia procesu wydania decyzji, dotyczącej dopuszczenia cudzoziemców do pracy i cyfryzacji procedur.