Pandemia SARS-COV-2 – tłumaczenie przysięgłe dokumentów medycznych na język angielski we Wrocławiu

Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 stawia przed wszystkimi nowe wyzwania i jest szczególnie uciążliwa dla osób odbywających podróże międzynarodowe. Niezależnie od tego, czy wynikają one z potrzeb biznesowych, podróży do miejsca pracy położonego zagranicą, czy też chęci skorzystania z urlopu wypoczynkowego w ciepłych krajach, należy uwzględnić w swoich planach konieczność dostosowania się do nieustannie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią nowych zasad ruchu transgranicznego, wymuszających nierzadko konieczność tłumaczenia dodatkowych dokumentów na język angielski.

Podróże zagraniczne a wymogi sanitarne związane z COVID-19

Ze względu na dynamikę zmian wynikających z rozwoju pandemii SARS-COV-2 nieustannie zmieniają się przepisy określające wymogi sanitarne, wprowadzane są nowe obostrzenia i narzucane są nowe wymogi dla osób podróżujących zagranicę. Z tego względu warto upewnić się przed podróżą, czy dotyczyć nas będą określone wymogi, od których spełnienia dane państwo uzależnia wydanie zgody na wjazd na swoje terytorium (w tym również posiadanie tłumaczeń przysięgłych dokumentów określonych przepisami o ruchu transgranicznym). Dobrym źródłem informacji dla podróżujących jest oficjalna strona rządowa dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Wśród takich przykładowych wymogów dla ruchu transgranicznego należy wymienić chociażby obowiązek odbycia kwarantanny po wjeździe do kraju, rejestrację samego faktu przekroczenia granicy państwowej, wymóg przedstawienia aktualnego wyniku testu na obecność koronawirusa (wraz z jego tłumaczeniem na język angielski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego), a nawet konieczność poddania się takiemu testowi tuż po przyjeździe, np. na lotnisku.

Niektóre państwa Unii Europejskiej zezwalają na wjazd podróżnych pod warunkiem, że przedstawią oni aktualny (czyli wykonany nie wcześniej niż na 72 godziny przed przyjazdem) negatywny wynik testu na koronawirusa wraz z tłumaczeniem. W przypadku braku takiego testu należy liczyć się z koniecznością odbycia 10- lub 14-dniowej kwarantanny.

Czy tłumaczenie testu na COVID-19 na język angielski we Wrocławiu jest najlepszym rozwiązaniem?

Z pewnością tłumaczenie testu na COVID na język angielski (lub język polski) jest wskazane dla osób przyjeżdżających do Polski. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby które przekraczają granicę Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają przy sobie negatywny wynik testu diagnostycznego na SARS-COV-2 wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 18). Osoby takie muszą przedstawić funkcjonariuszowi Służby Granicznej wynik wspomnianego testu w języku polskim lub angielskim ((§ 3 ust. 2 pkt 8). Oznacza to, że tłumaczenie testu na COVID należy okazać już w chwili przekraczania granicy, a uzyskanie takiego tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego dopiero po wjeździe do kraju nie pozwoli osobie podróżującej na uniknięcie objęcia jej kwarantanną.

Ponadto, tłumaczenie testu na język angielski można przedłożyć przekraczając granicę dowolnego innego kraju (nie tylko kraju, gdzie język angielski jest językiem urzędowym). Tym samym możliwe jest przekraczanie tranzytem kilku granic na podstawie jednego tłumaczenia przysięgłego na język angielski, pod warunkiem oczywiście zachowania wymogu 48 lub 72 godzin od czasu wykonania takiego testu.

Tłumaczenie zwykłe czy tłumaczenie przysięgłe na język angielski – które wybrać?

W zależności od potrzeb i życzenia naszych klientów, zapewniamy zarówno tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone), jak i tłumaczenia przysięgłe (poświadczone). Ze względu jednak na nieformalny charakter tych pierwszych, zalecamy wybór tłumaczenia przysięgłego na język angielski, ponieważ jest ono opatrzone stosowną formułą poświadczającą zgodność wykonanego tłumaczenia z oryginałem (lub kopią), podpisem tłumacza przysięgłego i odciskiem jego oficjalnej pieczęci. Wybierając tłumaczenie przysięgłe, klient nie naraża się tym samym na zakwestionowanie wiarygodności tłumaczenia na język angielski, co może mieć miejsce w przypadku tłumaczenia zwykłego. Zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i zwykłe można odebrać bezpośrednio w biurze Kancelarii na ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417 we Wrocławiu. Na życzenie klienta wysyłamy również tłumaczenia w wersji elektronicznej (skan) mailem, listem poleconym lub kurierem. Osobom podróżującym zalecamy posiadanie przy sobie oryginału tłumaczenia w wersji papierowej ponieważ nie możemy zagwarantować uznania wersji elektronicznej przy przekraczaniu granic różnych państw. Nie oznacza to jednak, że taka elektroniczna wersja tłumaczenia przysięgłego dostępna na ekranie telefonu lub tabletu nie jest uznawana zwłaszcza, że same wyniki testu na COVID są często dostępne dla podróżujących tylko w wersji elektronicznej (do pobrania przez pacjenta).

Jakie dokumenty medyczne dotyczące COVID-19 należy zlecić do tłumaczenia na język angielski we Wrocławiu?

Nie istnieje żaden zamknięty katalog dokumentów, które należałoby przekazać do tłumaczenia na język angielski. Wybór należy do klienta i zależy najpewniej od kraju przeznaczenia, względnie krajów tranzytowych przez które będzie przejeżdżał podróżujący. Z naszego doświadczenia wynika, że klienci najczęściej tłumaczą wspomniane już testy na obecność koronawirusa SARS-COV-2 w organizmie, ale nie ogranicza się to jedynie do testu potwierdzającego wynik negatywny, umożliwiającego przekraczanie granic państwowych. Zdarza się również, że klienci tłumaczą zaświadczenia lekarskie potwierdzające wynik pozytywny takiego testu na COVID-19, aby potwierdzić konieczność poddania się kwarantannie i związaną z tym obiektywną niemożność powrotu do kraju, w którym np. mają swoje miejsce zatrudnienia. Oprócz tego, tłumaczymy również wszelką dokumentację medyczną związaną z pandemią koronawirusa (i nie tylko), którą klienci muszą okazać przy przekraczaniu granicy lub w kraju docelowym swojej podróży. Do dokumentów takich należą: informacja o pobycie w izolacji (dokument wystawiany przez Centrum e-Zdrowia), test immunochromatyczny potwierdzający obecność przeciwciał SARS-COV-2, zaświadczenie lekarskie o uzyskaniu statusu ozdrowieńca COVID-19, karta szczepienia na COVID-19, sprawozdanie z badań laboratoryjnych, ambulatoryjna karta informacyjna, czy unijny certyfikat COVID. Ten ostatni dokument to najnowsze rozwiązanie wdrożone przez kraje UE potwierdzające, że jego posiadacz został zaszczepiony przeciwko COVID-19 (wraz z określeniem rodzaju szczepionki i jej producenta, liczby dawek oraz daty szczepienia), otrzymał ujemny wynik testu na COVID-19 (wraz z nazwą testu, datą i godziną badania, nazwą ośrodka i wynikiem badania) lub uzyskał status ozdrowieńca (oznaczający powrót do zdrowia po zachorowaniu na COVID-19). Osoba podróżująca posiadająca taki certyfikat będzie miała takie same prawa, jak obywatel danego państwa członkowskiego, który został już zaszczepiony, poddał się stosownemu testowi lub uzyskał status ozdrowieńca. Szczegółowe informacje o certyfikacie można znaleźć pod adresem https://reopen.europa.eu/pl/map/POL/7011.

Jak mogę zlecić tłumaczenie testu na COVID na język angielski we Wrocławiu?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że urzędowe wymogi dotyczące czasu wykonania testu na COVID stanowią utrudnienie dla naszych klientów, dlatego wszystkie dokumenty medyczne wymagane do przekroczenia granicy tłumaczymy w trybie ekspresowym (zwykle w ciągu kilku godzin lub na następny dzień, w zależności od godziny dostarczenia dokumentów do tłumaczenia). Aby usprawnić procedurę tłumaczenia, zachęcamy klientów do przesyłania nam wyników testów na COVID, zaświadczeń o uzyskaniu statusu ozdrowieńca SARS-COV-2, unijnych certyfikatów COVID oraz wszelkiej innej niezbędnej dokumentacji w formie elektronicznej (skanu lub zdjęcia) na nasz adres e-mail kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl. Można również dostarczyć nam dokumenty osobiście lub wysłać je pocztą lub kurierem na adres Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka we Wrocławiu na ul. Kazimierza Wielkiego 29A lok. 417. Niezależnie od krótkiego czasu realizacji, gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną wykonanego tłumaczenia z zachowaniem wszystkich wymogów dotyczących tłumaczenia przysięgłego. Ponadto, oprócz ekspresowego tłumaczenia i skrupulatnej weryfikacji jego jakości, możemy zapewnić również bardzo atrakcyjne, niskie ceny usługi – zwykle koszt tłumaczenia przysięgłego testu na obecność koronawirusa na język angielski nie przekracza kilkudziesięciu złotych. Wykonywane przez nas tłumaczenia dokumentacji medycznej na język angielski obejmują testy akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz testy komercyjne, wykonywane przez prywatne laboratoria takie, jak ALAB, Diagnostyka, LUX MED, GENEME czy MEDICOR oraz inne mniejsze placówki badawcze.

Wszystkie osoby zainteresowane tłumaczeniem na języka angielski dokumentacji medycznej, w szczególności wyników testu na koronawirusa lub zaświadczenia lekarskiego zapraszamy do skorzystania z szybkiej i bezpłatnej wyceny dostępnej za pośrednictwem naszej strony internetowej kontakt z tłumaczem przysięgłym we Wrocławiu.

Jacek Kasprzyk, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego we Wrocławiu, tel. 608 722 438.