Jak uzyskać apostille dla tłumaczenia przysięgłego w Polsce

Zastanawiasz się, jak uzyskać apostille dla tłumaczenia przysięgłego w Polsce? W tym artykule wyjaśnimy, co to jest apostille, jakie są kroki do jej uzyskania oraz jakie dokumenty mogą wymagać tej klauzuli. Dowiesz się również, kiedy apostille ma znaczenie oraz jak wybrać odpowiedniego tłumacza przysięgłego.

Co to jest apostille?

Apostille to klauzula potwierdzająca autentyczność dokumentu, wydawana przez właściwe władze państwowe. W Polsce występuje ona w formie specjalnego nadruku z odręcznym podpisem urzędnika, pieczęcią urzędową i hologramem. Umożliwia ona uznanie dokumentu za legalny i autentyczny w innych krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku. Apostille jest wydawana przez Polskę oraz ponad 120 innych państw.

Gdzie używana jest klauzula apostille?

Klauzula apostille jest umieszczana na dokumentach takich jak:
– akty urodzenia,
– akty małżeństwa,
– akty zgonu,
– dyplomy,
– certyfikaty.

Dzięki niej, dokumenty te mogą być używane i uznawane za granicą.

Kiedy będzie mi potrzebna apostille?

Dla przykładu, planując podjęcie studiów za granicą lub pracę w międzynarodowej firmie. W takich sytuacjach często wymagane są polskie dokumenty, które muszą być uznane za autentyczne przez zagraniczne instytucje. Tutaj właśnie pojawia się apostille. Bez tej pieczęci dokumenty mogą nie być honorowane, co może opóźnić lub uniemożliwić realizację planów wyjazdowych.

Jak uzyskać apostille w Polsce?

Apostille uzyskuje się w procedurze trzyetapowej. Przede wszystkim, należy się upewnić, że posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, które wymagają klauzuli apostille. Może to być np. tłumaczenie przysięgłe po angielsku aktu urodzenia lub dyplomu.

W kolejnym kroku wypełnia się wniosek o apostille i tutaj pamiętajmy, aby upewnić się co do poprawności wpisanych danych. Formularz dostępny jest do wypełnienia online na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale można również pobrać wniosek o apostille (wzór) i uzupełnić go ręcznie. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku. W tym celu należy umówić się na wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Można to zrobić online, korzystając z opcji “apostille umów wizytę”. Ważne jest, aby mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej za poświadczenie.

Koszty związane z uzyskaniem apostille

Opłata za apostille jest stała i wynosi obecnie 60 PLN za jeden dokument. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub gotówką w urzędzie.

Ile czeka się na wydanie apostille i jak długo ważny jest dokument?

Czas oczekiwania na wydanie apostille może się różnić w zależności od urzędu i ilości złożonych wniosków. Zazwyczaj trwa to kilka dni roboczych. Uspokajamy osoby, które zastanawiają się, jak długo ważne jest apostille – dokument raz wydany obowiązuje z reguły bezterminowo.

Jak uzyskać apostille dla tłumaczenia przysięgłego we Wrocławiu?

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego dokumentów wymagających apostille, skontaktuj się z Kancelarią Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego Jacka Kasprzyka. Firma oferuje profesjonalne tłumaczenia, które spełniają wymogi prawne i są akceptowane przez urzędy.

FAQ

Czy konsulat wydaje apostille?

Konsulaty nie wydają apostille dla tłumaczenia przysięgłego. W przypadku konieczności uzyskania apostille dla tłumaczenia przysięgłego należy skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Gdzie załatwić apostille?

Apostille można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (tłumaczenie przysięgłe) lub Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dokumenty dot. studiów). W przypadku aktów notarialnych należy uprzednio uzyskać poświadczenie właściwego miejscowo sądu okręgowego.

Kto nadaje klauzulę apostille w Polsce?

Klauzulę apostille można uzyskać w MSZ (osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie). Dokumenty notarialne wymagają wcześniejszego poświadczenia we właściwym sądzie okręgowym.

Co najpierw apostille czy tłumaczenie?

Należy najpierw uzyskać klauzulę apostille zanim przekażemy dokument do tłumaczenia. Jeżeli klauzula apostille ma być zamieszczona na tłumaczeniu wówczas pierwsze w kolejności będzie tłumaczenie.

Źródło: Freepik