Podstawowym czynnikiem warunkującym koszt tłumaczenia przysięgłego jest ilość tekstu, jaką ma przełożyć tłumacz przysięgły. Rzecz jasna, im więcej tekstu, tym wyższa cena. Objętość tłumaczenia zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego rozlicza się w stronach obliczeniowych (1 strona = 1125 znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia).

Poziom trudności tłumaczenia

Drugim czynnikiem, od którego zależy koszt tłumaczenia przysięgłego jest poziom trudności tekstu. Wymogi te określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego podając takie elementy, jak specjalistyczna frazeologia i terminologia, sporządzenie dokumentu pismem ręcznym lub wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy czy teksty trudne do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym.

T’łumaczenie zwykłe i ekspresowe

Trzecim czynnikiem jest termin, w jakim tłumaczenie ma zostać wykonane. Zwykle tłumacze określają w cennikach tryb zwykły i ekspresowy, a elementem, od którego zależy zakwalifikowanie tłumaczenia jako tłumaczenia ekspresowego może być sam termin (ale również większa ilość tekstu tłumaczona we względnie krótkim terminie). Zwykle tłumaczenie ekspresowe oznacza usługę wykonaną w dniu przyjęcia zlecenia (od ręki) lub na następny dzień. Zdarzają się również tłumaczenia kwalifikowane jako superekspres, gdy tłumaczenie ma być wykonane natychmiast, niezależnie od ilości tekstu (rzecz jasna, w granicach fizycznej wykonalności zlecenia).

Nie ma sztywnych reguł dotyczących wyceniania tłumaczeń w zależności od terminu i de facto zasady te reguluje rynek. Osobiście preferuję elastyczne podejście do wyceny tłumaczeń przysięgłych, tak aby określać cenę tłumaczenia zawsze z korzyścią dla klienta. Staram się preferencyjnie traktować stałych klientów, bo zależy mi na stałej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, a nie na jednorazowym, wyższym zarobku. Bardzo ważne jest, żeby klient oprócz wysokiej jakości tłumaczenia otrzymywał również przystępną cenę takiej usługi. Wszystko rzecz jasna w granicach zdrowego rozsądku – tłumaczenia wykonywane przez noc lub w weekend wycenia się inaczej, niż teksty zlecone z wyprzedzeniem, w ramach normalnych godzin pracy tłumacza. Tak czy inaczej, niezależnie od trybu tłumaczenia ważne jest, żeby klient dobrze rozumiał zasady jego wyceny, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności we wzajemnych relacjach z tłumaczem przysięgłym.