Tłumaczenie przysięgłe odpisu z ksiąg wieczystych na angielski – kluczowe informacje

Przetłumaczenie odpisu z ksiąg wieczystych na język angielski to proces niezbędny w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze sprzedażą i zakupem nieruchomości lub wymogami urzędowymi. W poniższym tekście omówimy, czym jest wyciąg z ksiąg wieczystych, jak długo jest ważny, do czego jest potrzebny oraz jak najlepiej uzyskać wyciąg z księgi wieczystej po angielsku, czyli dlaczego warto zlecić tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu, a nie tłumaczenie zwykłe.

Czym jest wyciąg z ksiąg wieczystych?

Wyciąg z ksiąg wieczystych to oficjalny dokument wydawany przez sąd rejonowy, zawierający informacje na temat konkretnej nieruchomości, czyli numer księgi wieczystej, informacje o właścicielach, ewentualne obciążenia nieruchomości oraz wszelkie zmiany wprowadzone w przeszłości. Jest to niezbędne źródło informacji przy transakcjach nieruchomościami, tj. zakupie i sprzedaży, ale też zabezpieczeniu kredytu hipotecznego. Dokumenty pobierane z rejestru mogą być jednak różne i warto sprawdzić, jakiego typu pisma potrzebujemy, zanim zapłacimy za jego pobranie i zlecimy tłumaczenie na język obcy.

W tym krótkim filmiku przedstawione są różnice pomiędzy odpisem, wyciągiem i wydrukiem:

Aby rozwiać już wszystkie wątpliwości na temat dokumentów z ksiąg wieczystych, polecamy lekturę artykułu, z którego dowiedzieć się można między innymi, jaki będzie potrzebny odpis z księgi wieczystej dla banku – zwykły czy zupełny?

Pobrałem odpis z księgi wieczystej. Ile jest ważny?

Aktualność i poprawność danych w tym dokumencie są kluczowe, ponieważ błędne lub nieaktualne informacje mogą prowadzić do problemów prawnych i finansowych. Niektóre źródła podają, że przyjmuje się trzymiesięczną ważność odpisu z ksiąg. Prawnik wskazuje jednak, że nie ma żadnego ustawowego terminu, po upływie którego odpis księgi wieczystej staje się „nieważny” i że jest on aktualny aż do momentu, gdy nie zostaną wprowadzone zmiany w księdze wieczystej.

Do czego potrzebny jest odpis księgi wieczystej w języku obcym?

Odpis z księgi wieczystej po angielsku może być wymagany w kilku przypadkach. Oto przykłady takich sytuacji:

  1. Transakcje nieruchomościami z obcokrajowcami: Jeśli uczestniczymy w transakcji nieruchomościami z osobą lub firmą z anglojęzycznego kraju, wymaga się często przekładu wyciągu z ksiąg wieczystych na język angielski.
  2. Wniosek o kredyt hipoteczny za granicą: Jeśli planujemy uzyskać kredyt hipoteczny w zagranicznym banku, bank ten może zażądać przekładu wyciągu z ksiąg wieczystych, aby ocenić ryzyko kredytowe.
  3. Wymogi prawne w innych krajach: W niektórych krajach wymagane jest dostarczenie dokumentów w języku narodowym oraz przysięgłego tłumaczenia.
    Dlaczego warto zlecić tłumaczenie profesjonalistom?

Tłumaczenie uwierzytelnione wyciągu z ksiąg wieczystych gwarantuje wierność oryginałowi oraz jego zgodność z wymogami prawnymi i urzędowymi danego kraju. Tłumacze przysięgli to profesjonaliści, którzy mają uprawnienia do poświadczania dokumentów, co oznacza, że ich tłumaczenia są oficjalnie uznawane przez instytucje rządowe i sądy. Księga wieczysta po angielsku w formie tłumaczenia zwykłego, może być niewystarczająca i może nie spełniać wymogów urzędowych lub prawnych danego kraju. W rezultacie, niewłaściwe tłumaczenie może prowadzić do opóźnień, komplikacji prawnych lub utraty okazji biznesowych.

źródło zdjęcia: Freepik